14/08/2017

LUNA ♀ – rođena 05/2017

LUNA je cijepljena i čipirana. Ima oko 4 kg.
14/08/2017

CHIA ♀ – rođena 05/2017

CHIA je cijepljena i čipirana. Ima oko 4 kg.
14/08/2017

ICE ♂ – rođen 05/2017

ICE je cijepljen i čipiran. Ima oko 4 kg.
14/08/2017

BROWNIE ♂ – rođen 05/2017

BROWNIE je cijepljen i čipiran. Ima oko 4 kg.
09/08/2017

PIPPIN ♂ – rođen 04/2017

PIPPIN je cijepljen i čipiran. Ima oko 4 kg.
09/08/2017

PANSY ♀ – rođena 04/2017

PANSY je cijepljena i čipirana. Ima oko 4 kg.
07/08/2017

ALFA ♀ – rođena 04/2017

ALFA je cijepljena i čipirana. Ima oko 6 kg.
07/08/2017

KALI ♀ – rođena 04/2017

UPDATE: KALI JE REZERVIRANA! :) KALI je cijepljena i čipirana. Ima oko 6 kg.
07/08/2017

DONA ♀ – rođena 04/2017

DONA je cijepljena i čipirana. Ima oko 6 kg.

Facebook