22/03/2020

NOIR ♂ – rođen 01/2020

NOIR je cijepljen i čipiran. Ima oko 5 kg.
22/03/2020

BONDO ♂ – rođen 01/2020

BONDO je cijepljen i čipiran. Ima oko 5 kg.
22/03/2020

HARVEY ♂ – rođen 01/2020

HARVEY je cijepljen i čipiran. Ima oko 5 kg. Hvala Sandra Mandl na kumstvu. :)
22/03/2020

FILOU ♂ – rođen 01/2020

FILOU je cijepljen i čipiran. Ima oko 5 kg.
14/03/2020

FLAVIA ♀ – rođena 09/2019

FLAVIA je cijepljena i čipirana. Ima oko 12 kg.
14/03/2020

ELOISE ♀ – rođena 09/2019

ELOISE je cijepljena i čipirana. Ima oko 12 kg.
14/03/2020

MAVA ♀ – rođena 09/2019

MAVA je cijepljena i čipirana. Ima oko 10 kg.
21/02/2020

ARCHIE ♂ – rođen 07/2019

ARCHIE je cijepljen i čipiran. Ima oko 12 kg.
04/01/2020

CLEO ♀ – rođena 03/2019

CLEO je cijepljena, čipirana i sterilizirana. Ima oko 20 kg. Hvala Sandra Mandl za kumstvo! :)

Facebook