Sklonište
Kaštijun, Premanturska cesta, Pula

Sjedište Udruge
Flanatička 11/3, 52100 Pula

Telefon:
+385 92 314 1053
+385 95 765 4320

Email: info@snoopy.hr

Udruga za zaštitu životinja SNOOPY

Registarski broj: 18001069

Registrirano: Registar udruga u Republici Hrvatskoj 19.03.2002

OIB: 27568027474

RNO: 0049026

Banka:
OTP banka

IBAN HR7924070001100133928

SWIFT BIC: OTPVHR2X (za plačanja iz inozemstva)