Ne napuštaj me ! / Non abbandonarmi !

Ne napuštaj me ! / Non abbandonarmi !

Novosti bloga

Nova akcija udruge Snoopy pod nazivom “Ne napuštaj me ! / Non abbandonarmi ! ” putem plakata i bojanke koja će biti tiskana u rujnu 2008. odašilje snažnu poruku protiv napuštanja kućnih ljubimaca!

Facebook