O NAMA

Udruga za zaštitu životinja „SNOOPY“ neprofitna je organizacija koja je osnovana početkom 2002. godine u Puli te otad djeluje na području grada Pule i šire okolice. Primarna misija Udruge jest suzbijanje nasilja i napuštanja životinja koje u RH predstavljaju ozbiljan društveni problem. Udruga zbrinjava napuštene, izgubljene i/ili ozlijeđene životinje te posreduje prilikom udomljavanja istih u adekvatne domove. Važan aspekt djelovanja Udruge je i edukacija ljudi o pravilnom načinu suživota sa životinjama i poticanje građana na okupljanje u cilju zaštite prava životinja. Naime, (ne)provođenje Zakona o zaštiti životinja, posebno onih kaznenih odredbi koje se odnose na njihovo ubijanje i zlostavljanje, predstavlja veliku prepreku uspješnom djelovanju svih udruga za zaštitu životinja na području RH. Upravo stoga, Udruga nastoji registrirati i prijaviti protuzakonite postupke prema životinjama te poduzeti sve raspoložive zakonske mjere za prevenciju daljnjih slučajeva zlostavljanja životinja.

O UDRUZI

Psi pod skrbi Udruge „SNOOPY“ smješteni su na području austro-ugarske tvrđave Pomer koja se nalazi u blizini gradskog odlagališta otpada (Kaštijun).
O štićenicima Udruge svakodnevno se brinu volonterke i volonteri osiguravajući im hranu, svježu vodu, potrebnu veterinarsku skrb te socijalizaciju. Djelovanje Udruge nije ograničeno isključivo na štićenike koji borave u skloništu, već se pomaže i životinjama koje su na privremenim smještajima. Također, volonterke i volonteri odazivaju se na pristigle dojave i često odlaze teren radi potrebe za hitnim intervencijama.

KAKO MOŽETE POMOĆI?

Kao što je naglašeno, Udruga „SNOOPY“ neprofitnog je karaktera, što znači da se financijska sredstva koja omogućuju njeno djelovanje osiguravaju isključivo dobrovoljnim donacijama građana i eventualnom pomoći dobivenom javljanjem na raspisane natječaje. Zahvalni smo na svakoj pomoći!
Žiro račun Udruge, OTP banka:

IBAN HR7924070001100133928
(Za uplate iz inozemstva swift kod OTP banke je SWIFT/BIC OTPVHR2X.)