O SKLONIŠTU

Privremeno sklonište Udruge „SNOOPY“ smješteno je na području austro-ugarske tvrđave Pomer koja se nalazi u blizini gradskog odlagališta otpada (Kaštijun). Riječ je o „NO-KILL“ skloništu u kojima životinjama ne prijeti eutanazija te im je smještaj osiguran do njihovog udomljenja. U nastojanjima da se udovolji uvjetima koje postavlja Pravilnik o skloništima i higijenskim servisima, neprestano se radi na prilagodbi prostora koji Udruga ima na raspolaganju njegovoj trenutačnoj namjeni.
Trenutno se u skloništu nalazi osamdesetak napuštenih pasa o kojima Udruga skrbi. O štićenicima Udruge svakodnevno se brinu volonterke i volonteri osiguravajući im hranu, svježu vodu i potrebnu veterinarsku skrb. No, djelovanje Udruge nije ograničeno isključivo na štićenike koji borave u skloništu, već se pomaže i životinjama koje su u privremenim smještajima. Također, volonterke i volonteri odazivaju se na pristigle dojave i često odlaze teren radi potrebe za hitnim intervencijama.

Sklonište nekada i sada!