Suživot sa kućnim ljubimcima – pravila za ljude i životinje!

Suživot sa kućnim ljubimcima – pravila za ljude i životinje!

Novosti bloga

“Istinski moralni ispit čovječanstva, ispit koji je temelj svega ostaloga, očituje se u odnosu prema onima koji u potpunosti ovise o našoj milosti, a to su životinje. Na tom je polju čovječanstvo pretrpjelo potpuni poraz koji je toliko potpun da svi ostali proizlaze iz njega.”

Milan Kundera

“Živimo u tijesnoj povezanosti. Stoga je naš primarni cilj u ovome životu pomagati drugima. A ako im ne možete pomoći, barem im nemojte škoditi.”

Dalai Lama

U Puli, u siječnju 2006. g. tiskana je publikacija SUŽIVOT SA KUĆNIM LJUBIMCIMA – PRAVILA ZA LJUDE I ŽIVOTINJE. Publikaciju su pripremile članice udruge Snoopy: Suzana Brajković, Andrea Faggian i Desa Sarvan, a za prekrasne ilustracije “kriv” je Robert Pauletta. Tiskanje publikacije omogućeno je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U ovom momentu Vam donosimo samo dijelove publikacije, a uskoro ćete sadržaj knjižice moći pročitati u cjelosti na našim stranicama…

2. Postoji li međunarodni dokument koji štiti prava životinja?

Univrezalna deklaracija o pravima životinja (1978, Pariz) koju je donjela Međunarodna udruga za prava životinja, bitna je po tome što sadrži popis (prirodnih) prava koja pripadaju životinjama, a koji korespondira općepriznatim temeljnim pravima čovjeka; nadopunjena je u Ženevi 1990., time da pravna osobnost životinje i njena prava moraju biti priznati zakonom (Čl. 9); ta prava daju životinjama svojstvo ograničenog ili pasivnog moralnog i pravnog subjektiviteta, što znači da su ljudi zastupnici interesa životinja (slično temeljnim ljudskim pravima).

Deklaracija podrazumijeva:

– da svaka životinja ima svoja prava,
– da je nepriznavanje i nepoštovanje ovih prava čovjeka dovelo, i još dovodi, u situaciju da čini kriminalne radnje protiv prirode i životinja,
– da je čovjek istrebljivao životinje, a mnogim se vrstama još prijeti,
– da je poštovanje životinja kao vrste od strane čovjeka uvjetovano poštovanjem ljudske vrste međusobno,
– da se već od dječje dobi provodi edukacija tako da se životinje promatra, shvaća, poštuje i voli.

Deklaracija proglašava:

1. Sve životinje rođenjem postaju ravnopravne i stječu jednaka prava.

2. Svaka životinja ima pravo na poštovanje. Čovjek si u odnosu prema životinjskoj vrsti, ne može dati pravo da iništava životinje ili da ih iskorištava ne poštujući ovo pravo. Svaka životinja ima pravo na razumijevanje, skrb i zaštitu od strane čovjeka.

3. Ni jedna životinja ne smije biti maltretiranju i zlostavljanjima.

4. Životinja koja pripada grupi divljači ima pravo na slobodan život u svom zemaljskom, zračnom ili vodenom prirodnom okruženju, kao i pravo na reprodukciju. Svako narušavanje slobode, pa čak i u edukativne svrhe suprotno je ovom pravu.

5. Svaka životinja koja uobičajeno živi u ambijentu sa ljudima ima pravo živjeti i razvijati se prema ritmu i u uvjetima života i slobode koji su normalni za njenu vrstu. Svaka promjena ovog ritma i ovih uvjeta učinjena od strane čovjeka u komercijalne svrhe suprotna je ovom pravu.

6. Svaka životinja koju je čovjek izabrao za svog pratitelja ima pravo na dugovječnost koja se inače podrazumijeva za njihovu vrstu. Napuštanje životinje je čin zlostavljanja i ponižavanja.

7. Svaka radna životinja ima pravo na razumne okvire trajanja i intenzitet rada, na primjerenu prehranu i odmor.

8. Eksperimentiranje na životinjama koja uključuju tjelesnu ili psihičku patnju nisu u skladu s pravima životinja, bilo da je riječ o medicinskom, znanstvenom, komercijalnom ili bilo kojem drugom obliku eksperimenriranja.

9. U slučaju da se životinja uzgaja za prehranu, mora biti hranjena, transportirana i ubijena na način da ne trpi nelagodu ili bol.

10. Ni jedna životinja ne smije biti korištena za zabavu čovjeka. Predstave životinja i predstave gdje se one koriste su čin nepoštivanja životinja.

11. Svaki čin ubojstva životinja, bez prijeke potrebe smatra se biocidom, odnosno aktom protiv života.

12. Svaki čin kojim se ubija veliki broj divljači je genocid, odnosno akt protiv vrste. Zagađivanje i uništavanje prirodnog okoliša vodi genocidu.

13. Mrtva životinja mora biti tretirana sa poštovanjem. Scene nasilja u kojima su životinje žrtve trebaju biti zabranjene za prikazivanje u kinima i na televiziji, osim u slučaju kad se prikazuju kao čin nepoštovanja životinja.

14. Udruge za zaštitu životinja moraju imati svoje predstavnike u tijelima vlasti. Prava životinja moraju se braniti kroz zakon, kao i prava ljudi.


PJESMA O KUJI

(S. Jesenjin)

Jutros je kuja pri štali,
gdje rogoz se zlati pod gredom,
oštenila sedmoro mladih,
riđih štenadi redom.

I jezikom, sve do tmine,
mati ih češljala nježna;
od trubaha njene topline
voda se topila snježna.

A uveče, kao i vazda,
kad koke na ljegala kreću,
tmuran je stigao gazda
i strpao štenad u vreću.

Trčati snijegom je stala
slijedeć mu tragove hoda
i dugo uz val do vala
hladna se mreškala voda.

A kad se od trćanja vruća
i znojna probi kroz sjene,
njoj se mjesec vrh kuća
ko njeno pričini štene.

U plavet je zurila jasnu
i cvilila nasred druma,
a mjesec na putu kasnu
sakri se iza huma.

I tiho, kao kad s brijega
za bačenim kamenom kreće,
ko zlatne zvijezde sred snijega
kotrljahu oči se pseće.

1915. (Krklec)

Facebook