MAXI ♀ – rođena 05/2021

MAXI ♀ – rođena 05/2021

35 kg

64 cm

dogo argentino mix

fokusirana na ljude

mirna energija

za iskusne vlasnike

prijateljski

slaže se s macama
_____________________________
cijepljena
čipirana
sterilizirana

Facebook