Ukoliko ste bili svjedokom napuštanja, zanemarivanja i/ili zlostavljanja životinja, a niste znali kojim nadležnim institucijama prijaviti navedene radnje i da li su iste zakonski kažnjiv sljedeći tekst mogao bi Vam pomoći…

NAPUŠTANJE ŽIVOTINJE

Napuštanje životinje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja (link) i treba se prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJE

Zanemarivanje i zlostavljanje životinja također su u nadležnosti veterinarske inspekcije kojoj podnosite prijavu. Riječ je o različitim oblicima kršenja Zakona o zaštiti životinja (link) poput primjerice:
– držanja psa na vrlo kratkom lancu
– držanja životinje na suncu bez zaklona i vode
– različitih oblika zanemarivanja (neodlasci veterinaru, neliječenje bolesti, neredovita hrana i voda, neprikladan smještaj)
– držanje psa u stanu bez izvođenja u redovitu šetnju
– udaranje životinje
– trovanje životinja
– okrutnost prema životinjama

KAKO PODNIJETI PRIJAVU VETERINARSKOJ INSPEKCIJI?

Nadležnoj veterinarskoj inspekciji pismenim putem upućujete prijavu o zanemarivanju/zlostavljanju životinje u kojoj ćete navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja (link). Uz samu prijavu poželjno je priložiti što više konkretnih dokaza, poput fotografija i/ili video snimki, iskaza svjedoka, veterinarske dokumentacije i sl.
Prijava treba sadržavati sve podatke o podnositelju prijave, počinitelju i/ili vlasniku životinje, kao i o svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona; broj registracije automobila). U slučaju da sigurnost podnositelja prijave i/ili svjedoka može biti ugrožena radi podizanja prijave, od nadležne institucije kojoj se ona podnosi, potrebno je zatražiti anonimnost svjedoka i podnositelja i to u samoj prijavi. Također, na kraju prijave potrebno je zatražiti povratnu informaciju o poduzetim mjerama.

Za područje grada Pule prijava veterinarskoj inspekciji upućuje se na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za veterinarske inspekcije
Veterinarski ured Rijeka
Ispostava Pula
Ul. Sergijevaca 14,
52100 Pula
Tel: 052/ 218 – 309